2.2.1. ТЕРМОМОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ И ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наприкінці 2018 – початку 2019 років були затверджені та набрали чинності деякі зміни з питань ліцензування господарської діяльності з будівництва. В цій статті ми розберемось, що змінилось та на що в першу чергу необхідно звернути увагу.

Що нового:

– введено ризик орієнтований підхід. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) визначені в залежності від цілей державного нагляду (контролю) та ризиків настання негативних наслідків від провадження  господарської діяльності;

– для кожного показника критеріїв встановлено кількість балів;

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1.

Клас наслідків (відповідальності)

середній (СС2) та значний (СС3)

20

середній (СС2)

10

2.

Строк провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми
та значними наслідками

менш як три роки на СС3 або менш як один рік на СС2

30

від трьох до восьми років на СС3 або
від одного до трьох років на СС2

10

від восьми і більше років на СС3 або
від трьох і більше років на СС2

0

3.

Наявність порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками протягом останніх двох років, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю)

наявність порушень

20

відсутність порушень

0

– віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику та періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) тепер здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями.

Шкала балів

Ступінь ризику від провадження господарської діяльності

Періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Від 41 до 100

високий ризик

один раз на два роки

Від 21 до 40

середній ризик

один раз на три роки

Від 0 до 20

незначний ризик

один раз на п’ять років

Практична апробація Критеріїв: ….