ХТО КОМУ КОНТРОЛЬ (ЧИ НАГЛЯД)?

Існуючий порядок будівництва на законодавчому рівні передбачає функціонування  декількох систем контролю та нагляду:

  • державного архітектурно-будівельного контролю;
  • авторського нагляду;
  • технічного нагляду.
  Законодавчі підстави  
Держархбудконтроль Технічний нагляд Авторський нагляд
Для забезпечення  під  час  забудови територій,  розміщення і будівництва    об’єктів    архітектури    додержання    суб’єктами архітектурної   діяльності  затвердженої  містобудівної  та  іншої проектної  документації,  вимог  вихідних  даних,  а також з метою захисту    державою    прав   споживачів   будівельної   продукції здійснюється  в  установленому  законодавством  порядку  державний архітектурно-будівельний контроль

(ст.10 Закону України «Про архітектурну діяльність»)

Під час   будівництва   об’єкта   архітектури    здійснюється технічний  нагляд

 

(ст.11 Закону України «Про архітектурну діяльність»)

Під час   будівництва   об’єкта   архітектури    здійснюється авторський  нагляд

 

(ст.11 Закону України «Про архітектурну діяльність»)

Логічним постає питання, наскільки унікальними (виключними) є функції кожної з цих систем, у яких – питаннях контролю і нагляду дублюються, у яких доповнюють або посилюють один одного і у якій послідовності. У цій статті зроблена спроба розібратися з цими питаннями. Почнемо з предмета контролю (нагляду).