Про деякі аспекти відповідальності за розроблення проектної документації

Життя підказало ще одну тему. Цілком реальну, щоб від неї відмахнутися.

Коротко. Проект був розроблений декілька років тому – більше чи менше принципової різниці немає. І переданий офіційно замовнику.

Коли замовник приступить до реалізації проекту, тобто розпочне процедуру набуття права на виконання будівельних робіт – знає лише сам замовник. Від проектувальника це жодним чином не залежить. Але він хвилюється, бо добре знає зміст пункту 4.8 ДБН А.2.2-3:2014:

Кожний з абзаців цього пункту несе певне навантаження і, відповідно, спричиняє наслідки його виконання (чи невиконання). Розглянемо по порядку.

Отже, на час передачі замовнику розробленої проектної документації вона має відповідати вимогам будівельних норм і стандартів. Зайвий раз нагадаємо, що у передбачених законодавством випадках до передачі замовнику проектної документації має бути проведена її експертиза. Це випливає з того, що експертиза є завершальним етапом розроблення проектної документації. А отже виходить, що без проведення експертизи проектна документація не є завершеною.

Очевидно, що відповідальність за наведені вимоги цілком покладається на проектувальника і, у разі проведення експертизи, на експертну організацію. Часовою межею цієї відповідальності є дата передачі проектної документації замовнику. У чіткій фіксації цієї дати насамперед зацікавлений проектувальник.