Про документи, які підтверджують зміну особи, що здійснює технічний нагляд

(Публікація підготовлена відповідно до пропозицій читачів, розміщених на сайті Вісника Будівельника VB.NET.UA)

            Організаційні питання які виникають під час зміни інженера технічного нагляду, є актуальними не тільки з аспекту персоніфікації відповідальності особи яка здійснює технічний нагляд, а також з мотивів забезпечення безперервності, законності та якості здійснення таких послуг.

При здійсненні безпосередньо замовником технічного нагляду за наявності в його структурі так званої «служби технічного нагляду», або окремого сертифікованого фахівця, виникають внутрішньо-організаційні відносини на підставі актів локального характеру (положення, розпорядження, накази тощо). В свою чергу при делегуванні замовником повноважень щодо здійснення технічного нагляду третім особам – основою таких відносин виступає договір.

Договір на надання послуг з технічного нагляду не є пойменованим у законодавстві, проте регулюється загальними положеннями про договори ЦК та ГК України. Такому договору властива строковість, але можуть виникати й інші підстави для його припинення (неналежне виконання зобов’язань, припинення діяльності юридичної особи тощо), що в свою чергу, як наслідок, має зміну осіб відповідальних за здійснення технічного нагляду.

Як правило, розірвання договору вчиняється в письмовій формі, шляхом укладення додаткової угоди про розірвання договору, якщо інше не встановлено самим договором, законом, чи не випливає із звичаїв ділового обороту (ст. 654 ЦК України). Також договір може бути розірвано або визнано недійсним за рішенням суду (ч.2 ст. 202 ГК України).

У цьому випадку документами які підтверджують зміну осіб відповідальних за проведення технічного нагляду, є:

  • Документи, які підтверджують припинення договірних відносин замовника та осіб, які надають послуги, а саме: додаткова угода про розірвання договору, рішення суду про розірвання або визнання недійним договору;
  • ….