Про контроль за відповідністю проектної документації встановленим вимогам

Як відомо, отримання права на виконання будівельних робіт на об’єктах будівництва, які складаються лише з одного об’єкта класу СС1, реалізується шляхом подання замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю. При цьому, подання інших документів законодавством не передбачено, в т. ч. і проектної документації.

Іншими словами, орган державного архітектурно-будівельного контролю крім примірника повідомлення ніяких інших документів не бачить і тому можливості перевірити питання відповідності проектної документації встановленим нормам  на цьому етапі  у нього немає.

Однак, дане питання може бути перевірене під час проведення перевірки в рамках державного архітектурно-будівельного контролю. Ось тут вже інспектор чи інша особа, що перевіряє, має досить широкі можливості: від перевірки наявності у розробників проектної документації кваліфікаційних сертифікатів до встановлення відповідності прийнятих рішень вимогам будівельних норм, стандартів і правил.

Хочеться зупинитися на питаннях, які перевіряються під час перевірки відповідності проектної документації встановленим вимогам, і виділити основні:

  • Організаційно-правові питання розробки проектної документації
  1. Укладення договору між замовником та проектувальником на розробку проектної документації.
  2. Визначення проектувальником особи, відповідальної за розробку проектної документації (ГАП або ГІП). А також за розробку окремих розділів (частин) проекту.

Наявність у особи, визначеної відповідальною за розробку проектної документації (ГАП або ГІП), а також розробників окремих розділів (частин) проекту відповідних кваліфікаційних сертифікатів. Актуальність наявних сертифікатів…