Про ліцензію для відокремленого структурного підрозділу

Поштовхом для підготовки цієї публікації стали гострі дискусії серед фахівців щодо питання надання копії ліцензії на здійснення будівельної діяльності відокремленим структурним підрозділам суб’єкта господарювання.

При цьому дискусії велися у двох площинах:

  • нормативно-правовій – щодо наявності правових підстав після останніх змін у законодавстві, зокрема прийняття нового Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», для:
    • видачі відокремленому структурному підрозділу копії ліцензії;
    • застосування відокремленим структурним підрозділом зазначеної копії ліцензії;

а також підконтрольності та відповідальності відокремленого структурного підрозділу;

  • технічній – щодо спроможності відокремленого структурного підрозділу виконувати весь перелік робіт, зазначений у додатку до ліцензії.

 

Щодо необхідності видачі ліцензії відокремленому структурному підрозділу.

Відповідно до пункту 11 Порядку ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створення об’єктів архітектури, затверджений постановою КМУ від 05.12.2007 № 1396 (далі – Порядок ліцензування), кожному відокремленому структурному підрозділу, який провадитиме будівельну діяльність на підставі виданої суб’єкту будівельної діяльності ліцензії, орган ліцензування видає засвідчені ним копію ліцензії та додатка до неї, про що вноситься запис до журналу реєстрації виданих ліцензій.

Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії є документом, що підтверджує право відокремленого структурного підрозділу суб’єкта будівельної діяльності на провадження будівельної діяльності.

Можливо, таке положення було актуальним на час прийняття згаданої норми, проте наразі викликає певний спір щодо його суперечності положенням чинного законодавства, з огляду на наступне.