Про особливості ліцензування фізичних осіб – підприємців

Помітні обсяги робіт на будівельному ринку виконуються фізичним особами-підприємцями (ФОП). При цьому, у разі виконання робіт з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, ФОП нарівні з іншими суб’єктами господарської діяльності потрібно мати ліцензію на здійснення будівельної діяльності. Чи здатен ФОП, в силу особливостей організації своєї діяльності, виконати вимоги Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва і претендувати на отримання ліцензії? У цих та інших обставинах, пов’язаних з виконанням ФОП будівельних робіт, розібратися нам люб’язно допомогла Анна Горова, головний спеціаліст відділу методологічного забезпечення державного контролю та нагляду у будівництві Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (на знімку).

* * *

До правової основи, що регулює питання ліцензування фізичних осіб – підприємців належать: Господарський кодекс України (далі – ГК); Закони України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон про ліцензування), «Про архітектурну діяльність»; Порядок ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 (далі – Порядок ліцензування), Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 (далі – Ліцензійні умови).

Зазначені нормативно-правові акти є загальними як для юридичних осіб, так і для фізичних осіб – підприємців, проте із деякими аспектами регулювання питань ліцензування фізичних осіб – підприємців, враховуючи особливості їх правового статусу. Такі аспекти зачіпають особливості подачі заяви на отримання ліцензії; окремих ліцензійних вимог; переходу права на здійснення виду господарської діяльності, на який отримано ліцензію, у порядку спадкування; окремі підстави для прийняття рішення про анулювання ліцензії (у випадку смерті фізичної особи – підприємця) тощо.