ПРО ВИДАННЯ

Вісник Будівельника (Будівництво: контроль та нагляд)                     

Загальнодержавний виробничо-практичний журнал.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 22351-12251Р від 24.10.2016 р.

Основне  спрямування:

формування єдиної інтегрованої позиції учасників будівництва (замовників, проектувальників, підрядників) та контролюючих і наглядових служб і

органів з питань організації і виконання будівельних робіт, прийняття об’єктів будівництва в експлуатацію.

Механізми реалізації:

  • продукування проблемних статей з різних питань здійснення будівельного процесу з максимальним врахуванням всіх законодавчих та нормативних аспектів, організаційних та технологічних обставин;
  • моніторинг реформування нормативно-правової та нормативно-технічної бази будівельної діяльності з підготовкою коментарів до нових актів чи змін до них;
  • науково-практичні коментарі щодо розроблення та застосування прогресивних або унікальних будівельних конструкцій та виробів.
  • висвітлення зарубіжного досвіду реалізації контрольно-наглядових функцій у будівництві, зокрема поширення інформації щодо міжнародних будівельних контрактів

(проформ FIDIC, рекомендацій Комісії ООН «ЮНСІТРАЛ» тощо).

Видавець:

ТОВ “Спілка будівельників України”

Адреса: 01103 м. Київ, вул Німанська, 10, 27

Телефон: 044 286 10 75