Про зміну автора проекту

Ось одна із тем, що, як ми і передбачали, виникла у продовження публікації «Про авторський нагляд і його зміну» (Вісник будівельника №3/2017, далі – попередня публікація).

Відразу нагадуємо, що публікація не претендує на однозначне тлумачення досить суперечливих і не до кінця виписаних норм законодавства із зазначеного питання. Але потреба розібратися у питанні існує, чому власне і присвячена публікація.

Один із прикладних випадків, коли виникає проблема зміни автора проекту:

Фахівець, який був головним архітектором чи інженером розробленого і переданого замовнику проекту, звільнився з проектної організації, яка виступала розробником проекту, і у подальшому не хоче обтяжувати себе безпосереднім здійсненням чи організацією авторського нагляду. Для цього йому потрібно перестати бути автором проекту.

Сказати, що ситуація дивна – майже нічого не сказати. Уявлення відразу малює споріднену картину, коли, наприклад, композитор відмовляється від свого музичного твору і хоче передати авторство комусь іншому. А художник передає намальовану ним картину під авторство іншого митця. Ну добре, якщо це стається до оприлюднення твору, тоді це врешті-решт «інтимні подробиці» окремих осіб. А якщо твір прозвучав, а картина виставлена? А у нашому випадку проект розроблено і затверджено? Але не споруджено.

Визначення терміну АВТОР ПРОЕКТУ, яке б однозначно ідентифікувало і належним чином визначало процедуру встановлення та обсяг повноважень і обов’язків відповідної особи, як уже зазначалося у попередній публікації, віднайти не вдалося.

Визначення, приведене у Порядку розроблення проектної документації на будівництво (затверджено наказом Мінрегіонбуду від 16.05.2011 №45, далі – Порядок проектування), а саме:

автор проекту – архітектор, який є розробником затвердженого проекту

є скоріше ритуальним. Бо, як мінімум, породжує питання – а хто власне? І якими документами це визначається.

В той же час законодавство містить визначення АВТОРА ОБ’ЄКТА  АРХІТЕКТУРИ»:

Особа (особи),  творчою працею якої (яких)  створено  об’єкти архітектури  як  об’єкти  авторського  права,  вважається  автором (співавторами) цих об’єктів.

(частина третя статті 29 Закону України «Про архітектурну діяльність).

Але: