Про зміни щодо порядку набуття права на виконання будівельних робіт

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 25 квітня 2018 року №327 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (набула чинності 28 квітня 2018 року, далі – постанова №327).

Переважна кількість внесених зазначеною постановою змін більшою чи меншою мірою стосуються питань, пов’язаних з набуттям права на виконання підготовчих та будівельних робіт, а також прийняття закінчених будівництвом об’єктів в експлуатацію. Спробуємо їх узагальнити і викласти у технологічній послідовності.

  1. Назва об’єкта будівництва.

Як відомо, назва об’єкта будівництва має відображати вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт) та його місце розташування (п.8 Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 16 травня 2011 року №45, далі – Порядок).

Слід зазначити, що Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» (ст. 31) саме  центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування (яким і є Мінрегіон) делеговано права щодо встановлення порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів. Тобто фактично затверджений міністерством нормативно-правовий акт є основним у зазначеній сфері, а всі інші нормативно-правові акти мають йому щонайменше не суперечити.

  • Вид будівництва. Дійсно, перелік видів будівництва, наведений у Порядку, у порівнянні із законами «Про регулювання містобудівної діяльності» (ст. 10) та «Про архітектурну діяльність» (ст. 9) додатково передбачає такий вид будівництва як «технічне переоснащення діючих підприємств». Це не суперечить законодавству, адже жодним законом не визначено вичерпний перелік видів будівництва, як це робиться в інших випадках.

Щодо самого терміну «технічне переоснащення» існують різні думки (див. публікацію у Віснику будівельника №3(6), стор.39). Мова зараз не про те.

Справа в тім, що внесеними змінами технічне переоснащення як вид будівництва вилучено з Порядку виконання підготовчих і будівельних робіт (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, далі – Порядок будівельних робіт) та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (затверджений постановою Кабінету  Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461).

І якщо фахівцям та певним посадовцям можна, ба, навіть потрібно, продовжувати дискусію щодо доцільності чи недоцільності такого виду будівництва, як технічне переоснащення, то органам держархбудконтролю не позаздриш. Для них зазначені порядки є основними актами у їх діяльності, а тому вони змушені будуть коригувати свої дії відповідно до внесених змін…