Щодо кількості примірників проектної документації

До редакції надійшов лист з проханням надати роз’яснення щодо правомірності зберігання одного примірника проектної документації в органі держархбудконтролю після видачі дозволу на виконання будівельних робіт.

Автором звернення, з посиланням на п.13.3 Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Мінрегіону від 16 травня 2011 року №45 (далі – Порядок проектування), а також пп. 6.2, 7.3, 8.3, 9.8 ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» (далі – ДБН)  вказується, що проектна документація передається замовнику на паперових (у чотирьох примірниках) та електронних носіях.

На думку автора звернення, паперові примірники розподіляються наступним чином: один примірник для замовника, один для ведення технічного нагляду, два генпідрядній організації для виконання будівельно-монтажних робіт.

В той же час, для отримання дозволу на виконання будівельних робіт на об’єктах класу відповідальності (наслідків) СС2 і СС3 до органу держархбудконтролю відповідно до статті 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у числі інших документів необхідно подати проектну документацію на будівництво, розроблену та затверджену в установленому порядку.

Отже, на думку автора звернення, виникає необхідність виготовлення додаткового примірника проектної документації, яке призводить до додаткових затрат, що особливо складно, коли будівництво здійснюється за бюджетні кошти.

Спробуємо розв’язати цю, практично арифметичну, задачу по оптимальному розподілу кількості примірників проектної документації.

Ось повна діюча редакція п.13.3 Порядку проектування, на яку посилається автор звернення:

13.3. Матеріали стадій ТЕО (ТЕР), ЕП, П, РП та Р передаються замовнику генпроектувальником (проектувальником) на паперових носіях у чотирьох примірниках, субпроектувальником – генпроектувальнику в п’ятьох примірниках та на електронних носіях. Необхідність виготовлення додаткових примірників проектної документації та формат надання її на електронних носіях визначаються умовами договору.

{Підпункт 13.3 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 198 від 20.05.2013} – це стосується саме виділеного тексту, тобто було зроблено свідомо, щоб дати можливість виготовляти додаткові примірники.

 

Отже, у замовника є мінімум чотири паперових примірники проектної документації і фактично безмежна кількість примірників в електронному вигляді. При чому із електронного варіанту можна роздрукувати (за необхідності) як весь проект, так і його окремі частини, які потрібні для поточної роботи. Крім того передбачена можливість виготовлення додаткових паперових примірників. Як треба розуміти, за належної аргументації.

Тому розв’язання задачі зводиться до того…