Щодо питання безпеки праці у галузі будівництва

Необхідно зазначити на збереження недоліків у розслідуванні нещасних випадків на будівництві, які спостерігались у попередній період статистичних спостережень. Особливо ці недоліки відмічаються при спеціальних розслідуваннях нещасних випадків зі смертельними наслідками та групових нещасних випадків.

Головними з цих недоліків є:

  1. Здійснення адміністративного тиску на травмованого внаслідок настання нещасного випадку щодо надання неправдивих свідчень відносно місця настання нещасного випадку, а також подій і причин, що його викликали.

При настанні нещасного випадку зі смертельним наслідком аналогічний тиск з боку роботодавця здійснюється на свідків настання нещасного випадку – працівників підприємства, які працювали поруч з потерпілим та на керівників структурних підрозділів підприємства;

  1. «Коригування» посадовими особами підприємств через медичних працівників закладів охорони здоров’я діагнозу при травмуванні або загибелі працівника та змісту графи “Причина непрацездатності”, хоча згідно з п. 3.3. Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України (надалі – МОЗ), Міністерства праці та соціальної політики України (надалі – Мінсоцполітики), Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (надалі – ФТН) і Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (надалі ФНВ)від 03.11.2014 р. № № 532/274/136-ос/1406, зареєстровано в Міністерстві юстиції України (надалі – Мінюст) 17 листопада 2004 р. за № 1456/10055, хоча пункти 2 і 4 виправленню не підлягають.
  2. Недостатнє розслідування виду трудових відносин між потерпілим і роботодавцем, коли останній стверджує, що працівник працював на підставі цивільно-правового, а не трудового договору, хоча дійсний характер трудових відносин є протилежним.

4. Невірне (а у більшості випадків упереджене) визнання нещасного випадку таким, що непов’язаний з виробництвом.