Вимоги до теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій будівель

З 1 квітня 2017 в Україні діють досить жорсткі вимоги до енергетичної ефективності будівель. Нові будівлі необхідно обов’язково проектувати з низьким споживанням енергії – класу С або В  і втілювати  прогресивні заходи по конструюванню зовнішніх огороджувальних конструкцій будівель та інженерного обладнання для проектування пасивних будівель класу А. Зводити нові будівлі з великим споживанням енергії – класів D, E, F і G, в Україні не дозволяється [1]. Основний вплив на формування теплового режиму в приміщеннях будівлі та, відповідно, її енергетичного статусу (енергетичних витрат на забезпечення необхідного теплового режиму) здійснює її теплоізоляційна оболонка – фундаменти, зовнішні стіни і покриття.

Забезпечення раціонального використання енергетичних ресурсів на опалення та охолодження будівель, нормальних санітарно-гігієнічних параметрів мікроклімату приміщень, довговічності огороджувальних конструкцій під час експлуатації в Україні регулюють державні будівельні норми ДБН В.2.6-31:2016 «Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель» [2]. Їх застосовують при проектуванні, новому будівництві, реконструкції, капітальному ремонті, термомодернізації для складання енергетичного паспорту і оцінювання енергетичних показників при визначенні витрат паливно-енергетичних ресурсів для опалення, охолодження, вентиляції, гарячого водопостачання і освітлення будівель.

Положення цих норм встановлюють мінімальні вимоги до теплотехнічних показників конструкцій теплоізоляційної оболонки і до енергетичних характеристик будівель, які визначаються на підставі економічно обґрунтованого рівня їх енергетичної ефективності з урахуванням очікуваного життєвого циклу при умові задоволення побутових потреб людини і створення оптимальних мікрокліматичних умов для її проживання і перебування. За наявності економічного обґрунтування теплотехнічні показники та енергетичні характеристики будівлі, що проектується, можуть перевищувати нормативні значення.

Положення ДБН В.2.6-31:2016 встановлюють загальні вимоги до забезпечення енергоефективності будівель з урахуванням: місцевих кліматичних умов; функціонального призначення, типу, архітектурно-планувального і конструктивного рішення; геометричних, теплотехнічних і питомих енергопотреб; нормативних санітарно-гігієнічних і мікрокліматичних умов приміщень; довговічності (надійності) теплоізолювальної оболонки (огороджувальних конструкцій) під час експлуатації.

На підставі положень ДБН В.2.6-31:2016 розроблений розділ…