За організацію управління охороною праці на будівельному майданчику тепер відповідає замовник

Відразу акцентую увагу, на тому, що в нормативному полі України діє новий нормативно-правовий акт з охорони праці Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках затверджений Наказом Міністерства соціальної політики України 23.06.2017  № 1050 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2017 р. за № 1111/30979.

Цей нормативно-правовий акт розроблено відповідно до пункту 395 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р. і  є результатом впровадження в Україні Директиви 92/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 червня 1992 року стосовно Мінімальних вимог щодо безпеки та захисту здоров’я на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках (восьма окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС).

Мінімальні вимоги  принципово змінюють процес організації забезпечення охорони праці  на будівельному майданчику.

Так, серед важливих нововведень слід відзначити встановлення обов’язків з охорони праці для замовника будівництва, які він зобов’язаний виконати, або доручити їх виконання керівнику будівництва. Саме замовник тепер повинен управляти охороною праці (або керівник будівництва). А інструментами, які він використовує для реалізації цих вимог, є зокрема  призначення замовником (керівником будівництва) координаторів з охорони праці на стадії проектування, та на стадії будівництва, розроблення плану з охорони праці, надання замовником (керівником будівництва) попередньої інформації до органів Держпраці про виконання робіт.

Відповідно до розділу VII Мінімальних вимог, до обов’язків замовника (керівника будівництва) відноситься організація виконання підрядниками та фізичними особами загальних вимог з охорони праці зазначених у розділі VІ  Мінімальних вимог, співпраця з координаторами з охорони праці та врахування в роботі зауважень, які ними надаються…