Збереження проектної документації з урахуванням положень діючого законодавства

Правові та організаційні засади розроблення, погодження, проходження експертизи та затвердження проектної документації встановлено Законами України «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності», постановами Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» від 01.08.2005 № 668, «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 11.05.2011 № 560, наказом Мінрегіону «Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів» від 16.05.2011 № 45 та ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», ДСТУ Б А.2.4-20:2008. СПДБ. Правила обліку та зберігання оригіналів проектної документації, тощо.

Системний аналіз вищезазначених нормативно-правових актів та актів технічного характеру, дозволяє зробити висновок про те, що питання  зберігання проектної документації на об’єкт архітектури є багатоаспектним та може виникати під час:

  1. будівництва об’єкта архітектури;
  2. здійснення державного архітектурно-будівельного контролю;
  3. передачі майнових прав на об’єкт нерухомого майна;

проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва.